Vett – din digitale venn

 

VETT er en skalerbar metodikk for trening av hjernen. Metodikken har som mål å hjelpe deg å endre vaner, bedre prestasjoner og nå individuelle mål, basert på personlig informasjon og skreddersydde planer.

 

VETT er fleksibel og tilpasses den enkelte ved at en lege eller behandlingsansvarlig hjelper til å sette opp individuelle mål.

 

Metodikken

Metodikken bygger på vitenskapelig teorier for kognitiv trening, og går ut på å fastlegge mål, trene og justere oppgaver, følge opp og etterleve resultatene, med eller uten personlig veiledning. Erfaringsmateriale viser at det normalt tar 8 uker med mental trening for å endre en vane med varig virkning. Metoden bygger på ny kunnskap om at viljestyrke kan trenes og at hjernen må trenes for å holde seg i form.

 

Underbevisstheten

Inntil 90 % av motivasjonsfaktorer bak vår atferd, valg og meninger ligger i underbevisstheten. Innholdet i tjenesten tar utgangspunkt i seks logiske treningstrinn

 

 

 

BAKGRUNN

 

Forskning viser at systematisk trening av hjernen gir mennesker bedre mulighet til å ta ut sitt beste. Vi kan trimme hjernevirksomheten på samme måte som kroppen. Tilrettelagt trening av kropp og hjerne gjør at vi kan nå nye mål raskere og mer treffsikkert.

 

VETT er selskapets første produktområdeT, et digitalt verktøy med metodikk for trening av hjernen med tanke på måloppnåelse og varig endring av vaner. Metodikken bygger på vitenskapelige teorier for kognitiv trening, og går ut på å fastlegge egne mål, trene og justere oppgaver, følge opp og etterleve resultatene, med personlig veiledning for å nå målet.

 

Testing av metodikken er gjennomført i samarbeid med fagmiljøer og pasienter under rehabilitering ved Sunnaas og ungdom gjennom attføringssbedriften Deltagruppen i Østfold. En Appel-applikasjon er under utvikling og betaversjonen skal være klar for testing høsten 2014 på leddgiktpasienter ved Diakonhjemmets sykehus.

 

 

I første omgang blir den digitale tjenesten tilbudt gjennom profesjonelle miljøer innen helse, attføring, leder- og medarbeiderutvikling. Metodikken har ubegrensete bruksmuligheter.